Koplogo Kinderopvang Het Molletje
U bent hier: Regelgeving

Eisen Gastouder
In de wet wordt aangegeven dat de gastouder moet zorgen voor verantwoorde opvang. Daarnaast moet een gastouder in het bezit zijn van een diploma uit de en een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis. Volgens de AMvB en de Ministeriële Regeling moet een gastouder telefonisch bereikbaar zijn en handelen naar het door het gastouderbureau vastgestelde pedagogisch beleidsplan. Wanneer er meer dan drie kinderen opgevangen worden, moet er bovendien een achterwacht beschikbaar zijn; een volwassene die bij calamiteiten binnen 15 minuten bij het opvangadres aanwezig is. Deze achterwacht dient tijdens opvangtijden altijd telefonisch bereikbaar te zijn.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Volgens de wet moeten gastouders en bij het gastouderbureau werkzame personen (inclusief de houder) een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan het gastouderbureau overleggen. Daarnaast moeten ook andere personen van 18 jaar of ouder, die op hetzelfde adres als de gastouder wonen of als stagiaire of vrijwilliger werken, in het bezit zijn van een VOG. De VOG moet voor de start van het dienstverband worden overlegd en mag op dat moment niet ouder zijn dan twee maanden. Een VOG geeft aan dat er geen belemmering is gevonden voor de uitoefening van een specifieke functie en is daarmee een controle aan de poort. Delicten die relevant zijn, en alle delicten die in het buitenland zijn gepleegd, worden toegevoegd aan het dossier in Nederland en vice versa en worden meegenomen in de afweging tot het afgeven van een VOG door Dienst Justis.
Per 1 maart 2013 is er daarnaast sprake van continue screening. Zodra personen die in de kinderopvang werken in aanraking komen met justitie vanwege een strafbaar feit (bijvoorbeeld de gastouder), bekijkt Dienst Justis of het vergrijp van invloed is op het uitoefenen van de functie. Als dit zo is, krijgt de houder hiervan een melding via de betreffende de GGD. De betreffende persoon is na de melding verplicht een nieuwe VOG aan te vragen. Zonder VOG is hij of zij niet meer bevoegd om in de kinderopvang te werken. Het systeem rondom continue screening is momenteel nog in ontwikkeling.

Privacyverklaring
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Volgens deze wet zijn wij verplicht een privacyverklaring te hebben, te delen en na te leven.

Accommodatie en inrichting
Huisvesting is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van de opvang. Het opvangadres moet volgens de AMvB en de Ministeriële Regeling beschikken over voldoende speel- en slaapruimte voor kinderen. Voor kinderen tot 1,5 jaar moet een op het aantal kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte zijn. De buitenspeelruimte moet in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen zijn ingericht. De opvang dient zich daarnaast ook te houden aan het Bouwbesluit, het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en het Warenwetbesluit bedden en boxen. Meer informatie over veiligheid van speeltoestellen vindt u via www.allesoverspelen.nl.

Groepsgrootte
Volgens de wet moet de opvang aantoonbaar aandacht besteden aan de groepsgrootte. In de AMvB en de Ministeriële Regeling staat dat een gastouder ten hoogste vijf kinderen van 0 tot 4 jaar of ten hoogste zes kinderen van 0 tot 13 jaar op mag vangen. De kinderen van de gastouder (tot 10 jaar) moeten hierin worden meegerekend. In beide gevallen mogen maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal twee kinderen van 0 jaar.