Koplogo Kinderopvang Het Molletje
U bent hier: Programma

VVE-Kiki

KIKI is een veelzijdig educatief programma voor pedagogisch werkers. Met pedagogisch werkers bedoelen we iedereen die professioneel pedagogisch actief is met kinderen tot vier jaar. Daaronder vallen gastouders, pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven, leidsters van peuterspeelzalen en ook bijvoorbeeld logopedisten en pedagogen. Met hulp van de beer Kiki voert de pedagogisch werker activiteiten uit die bij een kind vier ontwikkelingsgebieden stimuleren: Motoriek, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Spraak & Taal en Rekenprikkels. De activiteiten zijn verwerkt in maandthema’s, waar ook een handleiding, een duidelijke instructie en werkmateriaal bij horen. De thema’s zijn zo geschreven dat de beer interactie met de kinderen uitlokt, hen uitdaagt en als intermediair tussen het kind en de pedagogisch werker kan worden gebruikt. Voor ouders is een digitale themabrochure beschikbaar waarmee zij ontwikkelingsgerichte activiteiten in de thuissituatie kunnen stimuleren.

Thematisch werken
Het KIKI-programma is er voor kinderen van 3 maanden tot 4 jaar. Iedere maand ontvang je een pakket met een uitgewerkt thema en aanvullende materialen. Elk thema sluit aan bij de belevingswereld van jonge kinderen. Dat wil zeggen dat de kinderen door bezig te zijn met de thema’s meer leren over de wereld om hen heen. Daarbij willen we graag opmerken dat het thematisch werken geen keurslijf mag worden. Het speelse en informele leren van jonge kinderen blijft voorop staan. Er blijft altijd ruimte om kansen te grijpen! Ieder maandthema begint met een inleiding. Samen met de kinderen wordt het huisje van de beer in het thema ingericht. Daarna volgen er afwisselende, uitdagende activiteiten zoals creatieve opdrachten, themaspelletjes en rollenspellen. Alle activiteiten passen bij het betreffende thema en zijn toegespitst op de verschillende leeftijden. Iedere maand een ander thema.
Bronvermelding: Kiki - Kansen in Kinderen

Bij het Molletje wordt Kiki gebruikt als leidraad binnen de opvang. De activiteiten die er gedaan worden sluiten meestal wel aan op het thema. Dit gebeurd niet altijd. Soms willen de kinderen lekker buitenspelen in de zandbak of moet er een boodschap gedaan worden. Ook vind ik het belangrijk dat kinderen zelf ook inbreng hebben in het doen van activiteiten, dat ze zelf mogen kiezen wat er gedaan wordt of dat er juist niets gedaan wordt.