Koplogo Kinderopvang Het Molletje
U bent hier: Opvang

Visie

Ik vind het erg belangrijk dat kinderen zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo ontwikkelen. Ieder kind is uniek en iedereen is even belangrijk. Alle kinderen verdienen hun aandacht. Kinderen krijgen hier de kans zich te ontwikkelen doormiddel van samen spelen, knutselen, buiten spelen, bouwen (duplo) en samen wandelen. Ook wordt er naar de kinderen gekeken en geluisterd naar wat een kind nodig heeft of behoefte aan heeft. De activiteiten worden aangepast aan het kind. Aan de hand van mijn pedagogisch plan kan ik kinderen zoveel mogelijk zichzelf laten ontwikkelen en bied ik hen aandacht veiligheid en zorg.

Tijden

De tijden waarbinnen opvang geboden kan worden: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 07.30 tot 17.30 uur.
De hierboven gemelde tijden zijn richttijden. In overleg is hiervan af te wijken.


Tarieven

Mijn uurtarief is € 6,25 per uur per kind.

 

Gastouderbureau

Als gastouder werk ik via een gastouderbureau.

Doordat een gastouderbureau u een geregistreerde kinderopvang bied, geeft het u de mogelijkheid om een vergoeding te krijgen via de Belastingdienst.

Verantwoordelijkheden van het gastouderbureau
Het gastouderbureau moet volgens de wet zorgen voor verantwoorde kinderopvang. Volgens de AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) en de Ministeriële Regeling beoordeelt het gastouderbureau per gastouder of de samenstelling van de groep op te vangen kinderen verantwoord is. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gekeken naar de grootte van de opvangruimte, de leeftijd van de kinderen, de eventuele extra zorg die kinderen nodig hebben en de deskundigheid en ervaring van de gastouder. Het gastouderbureau besteedt, volgens de AMvB en de Ministeriële Regeling, per jaar tenminste 16 uur aan begeleiding en bemiddeling per gastouder. Daarnaast moet het gastouderbureau goed bereikbaar zijn voor ouders en gastouders en moeten alle betalingen via het gastouderbureau lopen.

Het gastouderbureau en ouders
In de AMvB en de Ministeriële Regeling ligt een aantal verantwoordelijkheden van het gastouderbureau vast. Na een formele inschrijving vindt er een intakegesprek tussen ouder en gastouderbureau plaats. Tijdens dit gesprek wordt besproken waar de opvang plaats zal vinden en krijgt de ouder informatie over de inhoud van gastouderopvang en de dienstverlening en kosten van het gastouderbureau. Vervolgens zorgt het gastouderbureau voor een koppeling van ouder en gastouder en wordt er informatie verstrekt aan de ouders over de gastouder en aan de gastouder over het kind. Tot slot vindt een koppelingsgesprek plaats, waarbij ouders, gastouder en het gastouderbureau aanwezig zijn. Het gastouderbureau is verantwoordelijk voor de begeleiding van ouders en gastouder, het vastleggen van afspraken en het sluiten van een overeenkomst. Daarnaast zorgt het gastouderbureau voor een jaarlijks evaluatiegesprek met de ouders, waarvan een schriftelijk verslag wordt gemaakt.

Het gastouderbureau en de gastouder
Het gastouderbureau zorgt voor de werving van gastouders en geeft hen uitleg over de wettelijke eisen aan, en het werk van, een gastouder. Het intakegesprek met de gastouder vindt plaats op het toekomstige opvangadres. Het gastouderbureau informeert naar de aanwezige competenties en gevolgde scholing en geeft uitleg over het pedagogisch beleid van de gastouderopvang. Er wordt getoetst of de opvoedideeën van de gastouder aansluiten bij het pedagogisch beleid en er wordt een risico-inventarisatie van het opvangadres uitgevoerd en besproken. Het gastouderbureau draagt zorg voor de scholing van de gastouder, zodat de gastouder voldoet aan de wettelijke deskundigheidseisen, en begeleidt de gastouder bij de inspectie door de GGD. Tot slot bezoekt het gastouderbureau twee maal per jaar het opvangadres om de opvang aan kwaliteitscriteria te toetsen en vindt er tenminste jaarlijks een voortgangsgesprek plaats met de gastouder op het opvangadres.
Bronvermelding: BOInK - Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen

Voor de gastouderbureau’’s waar ik mee werk kunt u kijken op de pagina Links